Greta Tulipani @ Vaiss Fashion Day 2014 – Cape Verde, Praia

by Nana Tamakloe
465 views